"start work" — Słownik kolokacji angielskich

start work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początek praca
  1. start czasownik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was always the first to start work in the morning and the last to stop at night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo