"start the company" — Słownik kolokacji angielskich

start the company kolokacja
Popularniejsza odmiana: start one's company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załóż spółkę
  1. start czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I started the company with money from my friends and myself."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo