"start one's company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczynać czyjś spółka
  1. start czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I started the company with money from my friends and myself."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo