"start around the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początek około czasu
  1. start czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Starting around the time he wrote this letter and continuing through the first part of 1787, Leopold's health was failing.

    Podobne kolokacje: