"stare for moments" — Słownik kolokacji angielskich

stare for moments kolokacja
Popularniejsza odmiana: stare for a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenie dla momentów
  1. stare czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They stared each one at the other for a long moment.

    Podobne kolokacje: