"stara krowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stara krowa" po polsku — Słownik angielsko-polski

stara krowa

rzeczownik
 1. cow **
  • krowa, stara krowa, babsko British English informal [COUNTABLE]
   What is this cow doing in my house? (Co to babsko robi w moim domu?)
   Don't listen to this old cow, she's telling fairy tales. (Nie słuchaj tej starej krowy, ona opowiada bajki.)
   My new teacher is a cow, I don't like her. (Moja nowa nauczycielka to stara krowa, nie lubię jej.)

"stara krowa" — Słownik kolokacji angielskich

old cow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stara krowa
 1. old przymiotnik + cow rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Silly old cow or something like that some people remember it.

  Podobne kolokacje: