BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stara jędza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stara jędza" po polsku

stara jędza

rzeczownik
 1. crow **
 2. old bag   potocznie
  You are a noisy old bag. (Ty jesteś hałaśliwą, starą jędzą.)
  This old bag is faster than she looks. (Ta stara jędza jest szybsza niż wygląda.)
 3. old hag
 4. rudas
 5. old boot

"stara jędza" — Słownik kolokacji angielskich

old hag kolokacja
 1. old przymiotnik + hag rzeczownik = starucha, stara jędza (o starej, brzydkiej kobiecie)
  Silna kolokacja

  The last time he saw me, I probably did look like an old hag.

  Podobne kolokacje:
old boot kolokacja
 1. old przymiotnik + boot rzeczownik = stara ropucha, stara jędza
  Zwykła kolokacja

  They might like to party around here, but they're tough as old boots, too.

  Podobne kolokacje:
old nag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stara jędza
 1. old przymiotnik + nag rzeczownik
  Luźna kolokacja

  They assume my sister and I are old nags who can't live without each other.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo