"star reveals" — Słownik kolokacji angielskich

star reveals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda wyjawia
  1. star rzeczownik + reveal czasownik
    Luźna kolokacja

    There was a collective gasp from the worshipers as the glowing star revealed itself to be flat, like a coin.

    Podobne kolokacje: