"star painted" — Słownik kolokacji angielskich

star painted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda malowała
  1. paint czasownik + star rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The room filled, but arriving officers left a little group of seats in front as if they'd had stars painted on them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo