"standard spelling" — Słownik kolokacji angielskich

standard spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyczna pisownia
  1. standard przymiotnik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For Sid Fernandez, it is not the standard spelling of his name.

powered by  eTutor logo