"stand open" — Słownik kolokacji angielskich

stand open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój otworem
  1. stand czasownik + open przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The front door stood open, but no one was inside.

    Podobne kolokacje: