"stage shows" — Słownik kolokacji angielskich

stage shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena jest widoczna
 1. stage rzeczownik + show czasownik
  Luźna kolokacja

  A few stages and sets still showed lights, but they were going out.

  Podobne kolokacje:
 2. stage czasownik + show rzeczownik
  Luźna kolokacja

  To get the message across, the group played two sets and staged a light show.

  Podobne kolokacje: