"stage road" — Słownik kolokacji angielskich

stage road kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga sceniczna
  1. stage rzeczownik + road rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the 1870s an old stage road passed by their area.

    Podobne kolokacje: