ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage patter" — Słownik kolokacji angielskich

stage patter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tupot sceniczny
  1. stage rzeczownik + patter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Girl Singer" is written in the warm, intimate and sometimes blunt style of Clooney's stage patter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo