"stage manner" — Słownik kolokacji angielskich

stage manner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sposób sceniczny
  1. stage rzeczownik + manner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yet as in her stage manner, she calculates.

    Podobne kolokacje: