"stage leaves" — Słownik kolokacji angielskich

stage leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liście sceniczne
  1. stage rzeczownik + leave czasownik
    Luźna kolokacja

    Most of the boys sit stage left, the girls, stage right.

    Podobne kolokacje: