"stage entrance" — Słownik kolokacji angielskich

stage entrance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejście sceniczne
  1. stage rzeczownik + entrance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She left the classroom and walked around to the auditorium's stage entrance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo