ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage company" — Słownik kolokacji angielskich

stage company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka sceniczna
  1. stage rzeczownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is probably worse for women at early stage companies where people work 20 hour days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo