"staff time" — Słownik kolokacji angielskich

staff time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas personelu
  1. staff rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The cost to the commission was $900, plus staff time.

    Podobne kolokacje: