"stadium design" — Słownik kolokacji angielskich

stadium design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stadion projekt
  1. stadium rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The architects call the new stadium design bold, aggressive and pioneering.

powered by  eTutor logo