"stadium deal" — Słownik kolokacji angielskich

stadium deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stadion umowa
  1. stadium rzeczownik + deal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "What we need here is a relief pitcher to get the stadium deal done," Griffith said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo