"st" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "st" po polsku — Słownik angielsko-polski

"st" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "st" po angielsku — Słownik polsko-angielski

street ***** , st. (skrót) ****

Order a handmade oil reproduction of ...
rzeczownik
 1. ulica [COUNTABLE]
  It's right across the street. (To po drugiej stronie ulicy.)
  Is that near Delancey Street? (Czy to jest blisko ulicy Delancey?)
  He lives in Compton Street. (On mieszka na ulicy Compton.)
  link synonim: road
przymiotnik
 1. uliczny (np. artysta)
  Banksy is a famous street artist. (Banksy to słynny artysta uliczny.)
  I gave a dollar to a street artist. (Dałam dolara ulicznemu artyście.)

stone **** , st. (skrót) **** , także: stone weight

rzeczownik
 1. kamień (jednostka masy) British English [COUNTABLE]
  He weighs 18 stones. (On waży 18 kamieni.)
  1 stone is over 6 kilos. (1 kamień to ponad 6 kilogramów.)
rzeczownik
 1. święty, wyniesiony na ołtarze (o osobie) [COUNTABLE]
  You and I are nothing but saints in the making. (Ty i ja jesteśmy tylko przyszłymi świętymi.)
  Everyone thinks she's a saint while in fact she's a horrible person. (Wszyscy myślą, że ona jest święta, kiedy tak naprawdę jest okropną osobą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.