"squeeze juices" — Słownik kolokacji angielskich

squeeze juices kolokacja
Popularniejsza odmiana: squeeze juice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): soki ścisku
  1. squeeze czasownik + juice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Squeeze enough juice from the oranges to make half a cup.

    Podobne kolokacje:

podobne do "squeeze juices" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "squeeze juices" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo