BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"sq" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sq" po angielsku

square , **** , sq. (skrót)

How many black squares in this File:Square diagonals.svg Shizzzz...it's TIMES SQUARE
przymiotnik
 1. kwadratowy (w kształcie kwadratu)
  She cut a square shape out of the cake. (Ona wycięła z ciasta kwadratowy kształt.)
  We sat at the square table drinking tea and talking. (Siedzieliśmy przy kwadratowym stole pijąc herbatę i rozmawiając.)
 2. prosty (o kącie)
  A rectangle has four square angles. (Prostokąt ma cztery kąty proste.)
  A square angle has 90 degrees. (Kąt prosty ma 90 stopni.)
 3. wyrównany (do czegoś), zbilansowany (z czymś)
 4. mocny, kwadratowy (np. szczęka)
  He has a square jaw. (On ma kwadratową szczękę.)
  He had square shoulders and big muscles. (On miał mocne ramiona i duże mięśnie.)
 5. staroświecki, nienowoczesny informal
  The house was decorated in a square fashion. (Dom był urządzony w staroświeckim stylu.)
  Mary always wears square clothes. (Mary zawsze nosi staroświeckie ubrania.)
 6. kwadratowy (o pierwiastku matematycznym) technical
  The square root of 64 is 8. (Pierwiastek kwadratowy z 64 wynosi 8.)
  Do you know how to calculate the square root of 225? (Wiesz jak obliczyć pierwiastek kwadratowy z 225?)
rzeczownik
 1. kwadrat (figura geometryczna) [COUNTABLE]
  A square has four sides. (Kwadrat ma cztery boki.)
  The parcel was 1000 square metres. (Działka miała 1000 metrów kwadratowych.)
  The room was square in shape. (Pokój miał kształt kwadratu.)
 2. plac (u zbiegu ulic), pl. (skrót) [COUNTABLE]
  I met her at the square. (Spotkałem ją na placu.)
  The square was full of flower stalls. (Plac był pełen stoisk z kwiatami.)
 3. kwadrat (liczby) [COUNTABLE]
  The square of 10 is 100. (Kwadrat 10 wynosi 100.)
  How much is the square of 11? (Ile wynosi kwadrat 11?)
 4. pole (w szachach) [COUNTABLE]
  There are black and white squares on the chessboard. (Na szachownicy są czarne i białe pola.)
  You can't put a pawn on this square. (Nie możesz położyć pionka na to pole.)
 5. nudziarz informal [COUNTABLE]
  You don't know how to have fun. You're a square. (Nie wiesz jak się dobrze bawić. Jesteś nudziarzem.)
  Only a square would walk out of this party. (Tylko nudziarz wyszedłby z tej imprezy.)
 6. ekierka [COUNTABLE]
  I use a square in math class. (Używam ekierki na lekcji matematyki.)
  You should use a square to draw this draft. (Powinieneś użyć ekierki, żeby narysować ten szkic.)
 7. oferma, niezguła American English informal
  You square, you can't do anything right! (Ty ofermo, nie umiesz nic dobrze zrobić!)
  That square can't even catch a ball. (Ta niezguła nawet nie potrafi złapać piłki.)
 8. faja, szlug American English slang
  Do you have a square? (Masz szluga?)
  I wanna spark up a square. (Chcę sobie zajarać faję.)
czasownik
 1. podnosić do kwadratu (jakąś liczbę) [TRANSITIVE]
  2 squared equals 4. (2 podniesione do kwadratu równa się 4.)
  Square these numbers and write down the answers. (Podnieś te liczby do kwadratu i napisz odpowiedzi.)
 2. wyrównać (w serii meczów) British English [TRANSITIVE]
  After four matches, the teams squared. (Po czterech meczach, zespoły wyrównały.)
 3. wyprostować, wyrównać [TRANSITIVE]
  Square the painting. (Wyrównaj ten obraz.)
  She squared the candles on the cake. (Ona wyrównała świeczki na cieście.)
 4. do kwadratu
przysłówek
 1. prosto
  zobacz także: squarely
 2. pod kątem prostym
  The two tables were set square. (Dwa stoły zostały ustawione pod kątem prostym.)
  zobacz także: squarely

powered by  eTutor logo