"sprzęt grający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzęt grający" po polsku — Słownik angielsko-polski

"sprzęt grający" — Słownik kolokacji angielskich

music system kolokacja
  1. music rzeczownik + system rzeczownik = sprzęt grający
    Zwykła kolokacja
    Podobne kolokacje: