"sprawy zagraniczne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawy zagraniczne" po polsku

sprawy zagraniczne

rzeczownik
  1. foreign affairs  
    We need a common foreign affairs and security policy. (Potrzebujemy wspólnej polityki spraw zagranicznych i bezpieczeństwa.)
    I stand by the commitments we have made with our political partners regarding foreign affairs. (Podtrzymuję zobowiązania, jakie podjęliśmy wraz z naszymi partnerami politycznymi w odniesieniu do spraw zagranicznych.)

powered by  eTutor logo