"spot reklamowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spot reklamowy" po polsku

spot reklamowy

rzeczownik
 1. advertising spot
  • spot reklamowy (krótki materiał reklamowy emitowany w trakcie przerw)
   I like the advertising spot with Justin Bieber. (Podoba mi się ten spot reklamowy z Justinem Bieberem.)
   They payed her a lot of money to be in their advertising spot. (Oni zapłacili jej dużo pieniędzy, aby wystąpiła w ich spocie reklamowym.)
 2. broadcast advertising  

"spot reklamowy" — Słownik kolokacji angielskich

 1. broadcast rzeczownik + advertising rzeczownik = spot reklamowy
  Luźna kolokacja

  There was not much broadcast advertising 58 years ago.

advertising spot kolokacja
 1. advertising rzeczownik + spot rzeczownik = spot reklamowy (krótki materiał reklamowy emitowany w trakcie przerw)
  Luźna kolokacja

  The first advertising spots last season excluded using any Yankees because of the litigation.

powered by  eTutor logo