"spot news" — Słownik kolokacji angielskich

spot news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce wiadomości
  1. spot rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "When you've covered spot news for 17 or 18 years, doing this puts you to the test," she said.

    Podobne kolokacje: