"sposób usuwania i unieszkodliwiania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sposób usuwania i unieszkodliwiania" po polsku

"sposób usuwania i unieszkodliwiania" — Słownik kolokacji angielskich

disposal method kolokacja
  1. disposal rzeczownik + method rzeczownik = sposób usuwania i unieszkodliwiania
    Zwykła kolokacja

    Embracing one disposal method over others may increase costs without necessarily providing environmental benefits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo