"sporządzić plan" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sporządzić plan" po polsku — Słownik angielsko-polski

sporządzić plan

czasownik
 1. design *****
  • projektować, sporządzić plan (np. mieszkania) [TRANSITIVE]
   Mary designed the kitchen all by herself. (Mary sama zaprojektowała kuchnię.)
   My sister is an architect and she designed our new house. (Moja siostra jest architektem i sporządziła plan naszego nowego domu.)
 1. draw up a plan

"sporządzić plan" — Słownik kolokacji angielskich

draw up a plan kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw up plans
 1. draw czasownik + plan rzeczownik = opracowywać plan, sporządzić plan
  Luźna kolokacja

  I'm not ready yet to draw up a grand plan.

  Podobne kolokacje: