ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports venue" — Słownik kolokacji angielskich

sports venue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty miejsce
  1. sport rzeczownik + venue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    York Park has been used as an international sports venue since 2001.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo