"sports system" — Słownik kolokacji angielskich

sports system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty system
  1. sport rzeczownik + system rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is later used to deploy the main parachute as on sports systems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo