"sports sponsorship" — Słownik kolokacji angielskich

sports sponsorship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty sponsorowanie
  1. sport rzeczownik + sponsorship rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Like many alcohol companies, C&C invests heavily in sports sponsorship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo