ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports presenter" — Słownik kolokacji angielskich

sports presenter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty prezenter
  1. sport rzeczownik + presenter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There are also a couple of words I would like to eradicate from the sports presenter's lexicon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo