"sports paraphernalia" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty akcesoria
  1. sport rzeczownik + paraphernalia rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rugby-ball-shaped bar is surrounded by sports paraphernalia donated by famous players.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo