"sports outfit" — Słownik kolokacji angielskich

sports outfit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty strój
  1. sport rzeczownik + outfit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even more amazing was the fact that you could wear sports outfits anywhere.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo