"sports memorabilia" — Słownik kolokacji angielskich

sports memorabilia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty pamiątki
  1. sport rzeczownik + memorabilia rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Collectors also like to look back in time when they are finding sports memorabilia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo