"sports marketer" — Słownik kolokacji angielskich

sports marketer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty sprzedawca
  1. sport rzeczownik + marketer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As warning shots, the Atlanta Committee has sent threatening letters to 1,300 advertising and public relations agencies and sports marketers this week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo