"sports legend" — Słownik kolokacji angielskich

sports legend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty legenda
  1. sport rzeczownik + legend rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a candidate, Bradley is first a celebrity, a sports legend.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo