"sports history" — Słownik kolokacji angielskich

sports history kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty historia
  1. sport rzeczownik + history rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was only the second time in major sports history, and the first since 1942, that a team won a series after trailing 3-0.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo