"sports historian" — Słownik kolokacji angielskich

sports historian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty historyk
  1. sport rzeczownik + historian rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He spent his retirement as a sports historian and writer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo