"sports fixture" — Słownik kolokacji angielskich

sports fixture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty stały element wyposażenia
  1. sport rzeczownik + fixture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Tiffinian Association seeks to arrange reunion events such as dinners and sports fixtures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo