"sports establishment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty utworzenie
  1. sport rzeczownik + establishment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If he had stopped with those accusations, the Soviet sports establishment might have been content to hate him but ignore him.

powered by  eTutor logo