ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports doctor" — Słownik kolokacji angielskich

sports doctor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty lekarz
  1. sport rzeczownik + doctor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some sports doctors have an alternative approach to ideal weight based on a formula involving height.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo