"sports celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

sports celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty sława
  1. sport rzeczownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At age 17, Erin, a senior, has become a sports celebrity in the state.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo