"sports calendar" — Słownik kolokacji angielskich

sports calendar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty kalendarz
  1. sport rzeczownik + calendar rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At general sites like Yahoo Sports, traffic followed the pattern of the sports calendar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo