ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports area" — Słownik kolokacji angielskich

sports area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obszar sportów
  1. sport rzeczownik + area rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The development is dotted with three dozen neighborhood parks and as many sports areas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo