ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports apparel" — Słownik kolokacji angielskich

sports apparel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty strój
  1. sport rzeczownik + apparel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are separate rooms for dressy boys' clothes and boys' sports apparel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo