"sports agent" — Słownik kolokacji angielskich

sports agent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agent sportowy
  1. sport rzeczownik + agent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What he really wants to do is become a sports agent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo