"sports administration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty zarządzanie
  1. sport rzeczownik + administration rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Harland was able to move into a career in sports administration after reitrement.

powered by  eTutor logo